USB file âm Dẫn

USB file âm Dẫn
Usb chứa tiếng chim yến ngoài trời mới nhất, tiếng chim yến chất lượng trong, không tạp âm, âm thanh dụ yến ngoài trời hiệu quả thu hút chim yến về nhiều hơn, tăng khả năng chim yến non ở lại. Usb chỉ cần cắm vào âm ly là sử dụng

1,000,000 đ

NA000444

USB file âm Dẫn chứa tiếng chim yến ngoài trời mới nhất, tiếng chim yến chất lượng trong, không tạp âm, âm thanh dụ yến ngoài trời hiệu quả thu hút chim yến về nhiều hơn, tăng khả năng chim yến non ở lại.

USB file âm Dẫn chỉ cần cắm vào âm ly là sử dụng,

Mỗi usb chứa 1 âm thanh duy nhất, hiệu quả cao.

Usb âm thanh dụ yến ngoài trời phù hợp sử dụng cho nhà chim yến mới hoạt động hoặc vùng cạnh tranh cao giúp tăng đàn yến tốt!

Hiện nay nhà yến mọc lên như nấm, nhiều khu vực nhiều vùng sát tường nhau là có nhà yến, việc đầu tư nhà nuôi yến trở thành một cuộc chơi gay go, cạnh tranh khốc liệt.

Trong cùng khu vực, cùng 1 kỹ thuật làm vậy đâu là yếu tố giúp chủ nhà yến tạo nên sự đột biến.

Đó là phải sưu tâm bộ âm mới nhất, hiệu quả nhất, bộ âm thanh dụ yến không đụng hàng các nhà yến trong khu vực.